Eveline Hoste: Freelancers zijn minstens even gemotiveerd als vaste medewerkers
Eveline Hoste heeft als voormalige miss Belgian Beauty tal van mediawatertjes doorzwommen. Ze was altijd als freelancer aan de slag, onder meer als presentatrice van een dagelijks live nieuwsprogramma op TV Oost.
 
Momenteel runt ze vanuit Merelbeke haar eigen vastgoedkantoor, waarin ze ook regelmatig een beroep op freelancers doet. Zij ziet alleen maar voordelen in het werken met freelancers.

Freelancers die niet goed werk leveren, gaan er vanzelf uit.

Ik zie voor werkgevers eigenlijk alleen maar voordelen om met freelancers te werken zegt ze. Het belangrijkste is misschien wel dat freelancers enorm gemotiveerd zijn, want als ze niet aan de verwachtingen voldoen krijgen ze geen opdrachten meer en snijden ze dus in hun eigen vlees. 

Ik was zelf als freelancer altijd bijzonder gemotiveerd om alles goed te doen, en ik heb nog nooit een freelancer gezien die er de kantjes afloopt.  

Flexibiliteit wordt het hoogste goed.

Zowat  twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dat de werkdag er in 2030 totaal anders uitziet. Fysieke aanwezigheid op de werkvloer lijkt niet meer nodig om het werk uit voeren. Naar verwachting nemen robots - een deel van - de werkzaamheden over. 

De verwachting luidt ook dat men zal werken op projectbasis en niet op basis van een vast contract. 90 procent denkt juist dat door de snelle en complexe ontwikkelingen continue bijscholing noodzakelijk is om succesvol te blijven. Dit zijn enkele bevindingen uit een kwalitatief onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst.

De resultaten verwonderen me niet, zegt Eveline Hoste. Nu de wereld zo snel verandert is het voor elke organisatie, of ze nu groot of klein is, van het grootste belang om flexibel te kunnen reageren. Die flexibiliteit wordt echt megabelangrijk. Dat kan ook niet anders. Want de concurrentie kan van overal komen. 

Ik las recent een verhaal over een jonge Amerikaanse onderneemster die met een 3D printer cosmetica wil maken. Dat kan een hele sector overhoop zetten. Bedrijven uit de cosmeticabranche kunnen zich daar alleen tegen wapenen als ze met projectteams van freelancers aan innovatieve tegenzetten werken. 

Ze moeten hun teams kunnen kiezen in functie van wat er aan het gebeuren i.s Met andere woorden ze moeten kunnen aanwerven en ontslaan zonder veel poespas. Ik weet dat daar veel tegenstand tegen is, zeker omdat het onzekerheid doet ontstaan bij mensen die vasthouden aan het denkbeeld van een vaste job, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat die flexibiliteit de economie alleen maar ten goede komt. 

Niet gebonden aan uren.

Volgens Eveline Hoste is de grote rigiditeit in de arbeidsmarktwetgeving trouwens uiteindelijk een van de factoren die freelancewerk het stevigste steuntje in de rug kan bieden. Vaste medewerkers mogen maar 38 uur per week werken, zegt ze. Maar precies omdat hun inkomen ervan afhangt draaien veel freelancers er hun hand niet voor om 50 of 60 uur te werken. Zeker in periodes van grote drukte weet je het dan toch wel als werkgever. 

Let op! Ik wil hier zeker geen pleidooi houden om permanent druk op freelancers te zetten. Ik ben nog altijd van het principe dat we werken om te leven en niet leven om te werken. Maar van een extra inspanning tijdens een piekperiode is nog niemand dood gegaan. Medewerkers in vaste dienst leveren die ook vaak in de vorm van overuren, maar dat kost de werkgever dan weer handenvol geld. 

Net als het feit dat een werkgever voor freelancers geen hoge RSZ-bijdragen moet betalen, is die flexibiliteit rond het aantal gewerkte uren ook een onmiskenbaar voordeel bij het werken met freelancers. Volgens Eveline Hoste is het eenvoudig: bedrijven en organisaties kunnen maar overleven in de mate dat ze dezelfde flexibiliteit aan de dag weten te leggen als de freelancers zelf.  Het feit dat steeds meer arbeidsmarktdeskundigen zeggen dat we evolueren naar vloeibare organisaties lijkt haar alvast gelijk te geven. 

Freelancers scholen zich vanzelf permanent bij.

Een ander belangrijk voordeel is volgens Eveline Hoste dat freelancers zich maar al te goed bewust zijn dat ze in een bijzonder grote vijver zwemmen. Ze doen er dus alles aan om zich permanent bij te scholen en om er bovenuit te springen om gekozen te worden.

Er is niets mis met jezelf verkopen, zegt Eveline Hoste. Veel mensen vinden dat nog altijd raar, maar eigenlijk doen we dat toch permanent. Als ik ’s morgens voor mijn dressing sta en beslis dat ik een groen kleedje of een rood kleedje zal aantrekken, doe ik dat op een of andere manier ook om mezelf te verkopen. Ik hoor van werkgevers vaak dat ze vinden dat hun medewerkers niet altijd gemakkelijk te motiveren zijn om bepaalde opleidingen en bijscholingen te volgen. 

Freelancers gaan daar echter vanuit hun nood om aan de bak te blijven komen zelf hongerig naar op zoek. Want als ze niet werken, verdienen ze ook geen geld. Ik ben er dan ook net als vele anderen van overtuigd dat het aantal freelancers de komende jaren alleen maar zal toenemen.