Eens freelancer altijd freelancer
Bijna 9 op de 10 freelancers is tevreden met zijn freelance bestaan. Bijna 8 op de 10 freelancers ziet zich de volgende jaar nog altijd freelance opdrachten uitvoeren. Dat blijkt uit een onderzoek bij freelancers en werknemers uitgevoerd door Tentoo. Sinds 2004 is het aantal freelancers volgens Tentoo met ruim 50 procent gestegen. De stijging is vooral te wijten aan een groeiende vraag bij bedrijven naar tijdelijk inzetbaar personeel.

Ook uit dit onderzoek blijkt weer dat het grootste voordeel van freelancen nog altijd de vrijheid is om tijd naar eigen wens in te delen. Als belangrijkste reden om voor een freelancebestaan te kiezen, wordt deze vrijheid op de voet gevolgd door het feit dat dit bij de sector hoort en de diversiteit van de jobinhoud.