Door corona kwalitatief beter aanbod van freelancers aan lager tarief
Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis willen heropstarten en hiervoor een beroep op freelancers doen, hebben geluk. Door de coronacrisis zijn de tarieven van freelancers met bijna 10 procent gedaald en is het aanbod van freelancers groter. Van een krapte op de markt zoals vorig jaar is minder sprake. Dat blijkt uit de analyse van de nieuwste inschrijvingen bij Freelancenetwork.be, de meest actieve freelance jobsite van Vlaanderen.
 
Daling van het uurtarief met 9 procent
“Daar waar het freelance uurtarief in 2019 op Freelancenetwork.be 55 euro per uur bedroeg, zien we dat dit vandaag gezakt is naar 50 euro per uur, een daling met 9%”, zegt directeur Nick Denoo.

Het is sinds 2011 geleden dat het tarief nog zo laag was. Toen bedroeg het gemiddelde freelance tarief 49 euro per uur.  De vergelijking van de freelance tarieven is gebaseerd op de ingegeven tarieven van 36.738 freelancers op de website. De tarieven van de interim managers en coaches werden uit de analyse gehouden. 
 
31% meer aanbod van freelancers
Naast de daling van het uurtarief merkt Freelancenetwork.be ook een stijging van 31% van het aantal nieuwe registraties van freelancers op de website in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2019 waren er 837 nieuwe inschrijvingen, dit jaar steeg dit naar 1.090.
Er zijn 2 belangrijke tendensen waar te nemen:

1. Een eerste tendens is dat een beperkte groep zijn diensten wil verruimen. Het gaat om freelancers die vandaag geen opdrachten hebben en daarom ook naar opdrachten buiten hun vakgebied zoeken.
2. Een tweede en veel belangrijkere tendens is dat eenmanszaken die vroeger vooral als bedrijf naar buiten traden nu ook als freelancer willen gaan werken. Het gaat hier vooral om zeer gekwalificeerde medewerkers die vroeger voldoende werk hadden maar door de coronacrisis extra hard getroffen werden. Deze groep van freelancers gaan hun expertise aanbieden aan een nieuwe doelgroep. Voorbeelden zijn freelance HR-recruiters die vroeger in hun eigen kantoor werkten voor meerdere klanten en nu ook bereid zijn om bij een eindklant op kantoor te gaan werken. Een copywriter die jaren alleen thuiswerk deed voor talrijke bedrijven en nu via een tussenbureau voor één bedrijf werkt. 
 
2de coronagolf treft freelancers harder dan de eerste golf
Deze tweede coronagolf treft freelancers veel harder dan de eerste golf in maart. Tijdens deze golf blijven freelancers echt in de kou staan. 

In de eerste golf konden veel freelancers nog enige tijd blijven verder werken omdat zij aan projecten bezig waren. Heel wat freelancers zagen hun jobs verdwijnen bij het beëindigen van het project omdat hun opdrachten niet verlengd werden. Daarna konden heel wat freelancers een beroep doen op een financiële vergoeding via het overbruggingsrecht.

Vandaag is er voor de meerderheid van de freelancers geen enkele financiële tegemoetkoming voorzien terwijl zij vaak quasi geen inkomsten hebben. Dit komt omdat zij doorgaans activiteiten uitoefenen die niet verplicht zijn om te sluiten.