De nieuwe autofiscaliteit vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt het oude aftrekpercentage van 75% voor auto's en wordt die vervangen door de CO?-uitstoot-formule. De wetgeving geldt zowel voor eenmanszaken als vennootschappen.
Concreet betekent dit doorgaans dat je voor dezelfde auto minder kosten van de belastingen kunt aftrekken (lees: je gaat meer uit eigen zak betalen omdat een groter deel van de kosten in de verworpen uitgaven komen).

Wat is de CO?-uitstoot-formule?
De kosten die je vanaf 2020 in mindering mag brengen hangen af van de CO?-uitstoot van de betrokken wagen.
De formule die de overheid hanteert om je aftrekpercentage te berekenen is: 120% - (0,5% * coifficient* aantal gram CO?/km).
Die coifficient is 1 voor dieselmotoren en dieselvarianten zoals bv. hybride diesels, 0,90 voor motoren op aardgas (CNG) met een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkracht en 0,95 voor alle voertuigen met een andere motor (biobrandstof, LPG, benzine, elektrische motor, ?)
Het percentage dat berekend wordt met deze formule mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. De verhoogde aftrek voor elektrische wagens verdwijnt dus ook.

Wat betekent dit?
Daar waar de aftrek voor 2020 beperkt is tot 75%, zien we dat de aftrekken dalen. Deze voorbeelden geven meer duidelijkheid wat de gevolgen zijn van de nieuwe formule.
- Een dieselwagen met een CO?-uitstoot van 98 gram CO?/km, krijgt een maximale fiscale aftrek van 71% (ofwel 120%-(0,5%*1*98)) versus 75% nu. Je gaat 4% uit eigen zak meer betalen.
- Een benzinewagen met een CO?-uitstoot van 98 gram CO?/km, krijgt een maximale fiscale aftrek van 73,45% (ofwel 120%-(0,5%*0,95*98)).
- Een dieselwagen met een CO?-uitstoot van 190 gram CO?/km, krijgt een maximale fiscale aftrek van 50% (minimum). Je betaalt 25% meer uit eigen zak.
- Een dieselwagen met een CO?-uitstoot van 25 gram CO?/km, krijgt een maximale fiscale aftrek van 100% (maximum)

Welke autokosten?
De nieuwe regeling heeft betrekking op alle kosten van de auto: dus aanschaf en latere verkoop, garagekosten, onderhoudskosten, verzekeringen en brandstofkosten.
We raden je daarom aan om de impact van deze nieuwe regeling bij je boekhouder na te gaan.

Werk-priveverhouding
Hou ook nog rekening met de werk-prive-verhouding voor het gebruik van je auto. Wie zijn auto de helft voor beroepsdoeleinden gebruikt en op een CO?-uitstoot-regeling zit van 50% kan nog amper 25% van de werkelijke kosten in mindering brengen.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen voorzien voor:
- valse hybrides (auto's die zowel op benzine rijden als elektrisch maar waarvan de elektrische batterij zeer beperkt is) en
- hybride wagens die besteld of gekocht werden of waarvan het leasecontract werd afgesloten voor 1 januari 2018.

Wat verandert er bij het VAA (voordeel van alle aard)
Voor de berekening van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens verandert er niets met uitzondering voor de valse hybrides.