De lengte van freelance contracten. 1 pagina of 10?
Wat zet je in je freelance contract en wat niet? Als je advocaten laat doen, dan krijg je een goed dicht getimmerd contract van 10 pagina's. Een goede advocaat zal door de vragen die hij stelt jou ook op ideeen brengen om nog extra clausules, en dus extra pagina's, toe te voegen om discussies in de toekomst te vermijden. Goede afspraken maken goede vrienden, nietwaar?

Freelancers die via een tussenbureau werken, hebben ongetwijfeld ook al contracten voorgeschoteld gekregen van meer dan 10 pagina's. Je wordt er niet blij van als je ze leest. Je vraagt jezelf zelfs af waarom het zoveel pagina's moeten zijn. En je twijfelt terecht of je wel contracten van 10 pagina's of meer moet ondertekenen. Je krijgt het idee dat je voor alles verantwoordelijk bent, dat het tussenbureau alles naar jou wil doorschuiven en dat de eindklant je niet echt vertrouwt.

Als je de contracten bekijkt, krijg je de indruk dat een freelance contract altijd veel pagina's moet hebben. Maar is dit wel zo en hoe reageer je daar best op?

Probeer altijd te onderhandelen over de inhoud van het contract
Krijg je een contract onder je neus geschoven en ontdek je clausules die je niet aanstaan, maak dit dan bespreekbaar. Vraag waarom de clausule in het contract staat en leg uit waarom je hiermee niet akkoord kunt gaan. 

Het feit dat je al onderhandelt over de modaliteiten van het contract, toont aan dat er over het uit te voeren project op zich al wel een akkoord is. Laat je dus niet te makkelijk afschepen. Teken niets als je jezelf niet voor 100 procent achter het contract kunt zetten. Je tekent immers een freelance contract als handelaar. Bij discussies voor de rechtbank kun je immers niet inroepen dat je iets niet begrepen hebt en je geniet geen bescherming zoals werknemers die wel krijgen.

Laat het contract nalezen
Heb je vragen bij een voorgeschoven contract, schakel dan een eigen jurist in om dit te laten nalezen. Hij kan je wellicht meteen vertellen of het contract evenwichtig is of net niet. Hij zal je ook vertellen welke clausules opdrachtgevers hebben vergeten waardoor je een aantal rechten niet zal kunnen uitoefenen. Jouw jurist zal ook met het tussenbureau of klant makkelijker kunnen onderhandelen om clausules in jouw voordeel te wijzigen. 

Probeer altijd zelf een contract voor te leggen
Investeer tijd en geld om een eigen contract op te laten stellen. Je maakt het zo voor je klant veel makkelijker want jij hebt voor hem al een groot werk op voorhand gedaan.
Bovendien bepaal je zelf wat je wel en niet opneemt in het contract en heb je met een jurist overlegd waarom het in die bewoordingen is geformuleerd.

Freelancers zonder contracten
Sommige freelancers werken zonder gehandtekende contracten. Een bevestiging via mail volstaat voor hen. Hou er rekening mee dat bij discussies je dan alleen een begin van bewijs door geschrift hebt. 

Vergeet het commerciële aspect van je contract niet
Naast het dekken van je rechten, hou je ook best rekening met het commerciële aspect van contracten. Maak een onderscheid tussen wat voor jou een breekpunt is en wat is er mooi meegenomen als het aan een contract wordt toegevoegd. Moet het echt altijd in zo'n moeilijke woorden en lange zinnen uitgedrukt worden? Wie bij een klant zit en ervaren heeft dat de handtekening plaatsen een impulsbeslissing is, zal zijn contracten sowieso overzichtelijk en bondig willen houden. De eerste reactie die opdrachtgevers hebben bij lange contracten is dat ze de tekst eerst eens rustig willen (laten) nalezen. Hoe zou je zelf zijn.

Contracten van 1 tot 2 pagina's geven tenslotte veel meer de indruk dat er geen verborgen addertjes zijn. Opdrachtgevers gaan veel makkelijker tijdens het gesprek zelf de tijd nemen om jouw contract rustig te overlopen en bij akkoord direct ondertekenen.