De 10 grootste uitdagingen voor freelancers
Adressen vinden van bedrijven die een beroep willen doen op een freelancer is veruit de grootste uitdaging voor een freelancer. Bijna de helft van de freelancers haalt nieuwe klanten vinden aan als belangrijkste uitdaging om zijn inkomen verzekerd te zien. Dat blijkt uit een onderzoek van Freelancenetwork.be waaraan 488 freelancers deelnamen die online een open vragenlijst invulden.

1. Bij klanten vinden gaat het dan vooral om het in contact komen met de bedrijven op zich. Dit kan gaan van het vinden van adressen, je eigen naambekendheid vergroten, een netwerk uitbouwen tot tijd vinden om te prospecteren.

2. Een tweede bezorgdheid is het vinden van regelmatig terugkerende opdrachten vinden die bij het profiel passen om zo een regelmatig inkomen op te bouwen. Een freelance job vinden die je graag doet en kunt blijven doen, is iets heel anders dan aan gewoon aan de slag zijn. 

3. Eens freelancers in contact komen met een bedrijf is het contract nog niet binnen. Voor veel bedrijven is het werken met een freelancer nieuw en heel wat freelancers steken veel energie in het overtuigen van bedrijven van het nut van het werken met een freelancer ipv alles zelf te blijven doen of het werk uit te besteden aan grotere bureaus.

4. Daarnaast blijft het vinden van een correct freelance tarief een heikel punt. Wat voor een multinational of groot bedrijf een correct freelance tarief is, is voor een grote KMO duur en voor een kleine KMO of eenmanszaak peperduur. Waar vind je de balans? 

Tegelijk vergelijken bedrijven vaak een bruto uurtarief van een bediende met het uurtarief van een freelancer en vergeten ze rekening te houden met de werkgeversbijdragen en andere vaste kosten die aan het betalen van bediendesalaris verbonden zijn. 

5. Freelancers ondervinden daarnaast concurrentie van andere freelancersdie aan lagere tarieven werken.

6. Werkpieken opvangen is voor een aantal freelancers een uitdaging. Wat doe je als 2 klanten je op eenzelfde moment voor een langer project willen inhuren, moet je dan 1 klant afwijzen en verliezen?

7. Hoewel veel freelancers klagen over een correcte betaling, komt ‘tijdig betaald worden’ slechts op de 7de plaats in de lijst van uitdagingen van freelancers. 

8. Ook het negatief imago van de tussenmarkt (de bedrijven die freelancers detacheren en commissie nemen) moet gerelativeerd worden. De tussenmarkt wordt door een beperkt aantal freelancers als ten onrechte commissie nemende organisaties beschouwd. Waarschijnlijk omdat zij toegang hebben tot (grotere) bedrijven waar de freelancer als individu minder makkelijk binnen geraakt. 

9. De onzekerheid van het inkomen speelt een rol bij freelancers die geen ¾ opdracht hebben. Hoe lang zal het duren voor ik opnieuw werk vind. Zeker bij diegene die tijdens projecten geen tijd inplannen om nieuwe klanten te zoeken.

10. Op de 10de plaats stellen freelancers hun eigen competenties in vraag. Ik kan mezelf onvoldoende goed verkopen, haalt 2% als belangrijkste struikelblok aan en mis daardoor projecten.

Klanten vinden is uitdaging. Freelancer stopt niet.

Ondanks de onzekerheid van het inkomen en de angst om geen klanten te vinden, wil de freelancer voorlopig nog niet terug overstappen naar een bediendestatuut.