Ben jij een portfolio freelancer of 1-klant freelancer
Is er een verschil tussen freelancers onderling? Ja, zo blijkt. Een van de verschillen is hoe de freelancers naar hun klanten kijken. Een portfolio freelancer bekijkt zijn business anders dan een 1-klant freelancer. En beide type van freelancers kunnen succesvol zijn.

De 1-klant freelancer heeft, zoals de naam het zegt, 1 grote belangrijke klant. De portfolio freelancer gaat bewust op zoek naar vele kleinere klanten om zijn inkomen op te bouwen. Hierdoor merk je een andere kijk op werken, prospecteren, plaats van werken, contracten en zijn relatie tot zijn opdrachtgever.

Kenmerken van  een 1-klant freelancer?
1. De 1-klant freelancer werkt voor 1 grote klant die wellicht  90% van zijn omzet vertegenwoordigt
2. Hij werkt op langdurige projecten
3. Hierdoor heeft hij geen behoefte om constant te prospecteren, netwerken, een eigen website, etc 
4. En werkt vaak bij de klant op kantoor of op een locatie aangeduid door zijn opdrachtgever
5. Het wegvallen van de klant doet financieel pijn want zijn volledige inkomen valt weg
6. Het freelancer contract leunt dichter aan bij een werknemerscontract van bepaalde duur of voor een bepaald werk
7. Het proces van klanten vinden, gelijkt meer op solliciteren. De freelancer heeft wellicht een uitgebreide cv en gaat op sollicitatiegesprekken
8. Voor de 1-klant freelancer is permanent netwerken om zijn naambekendheid te vergroten niet nodig. Hij heeft daar doorgaans ook geen tijd voor aangezien hij de meeste tijd al werkt
9. 1-klant freelancers doen vaak een beroep op tussenbureaus die hen op projecten bij hun klanten plaatsen 
10. Qua mentaliteit leunt hij dichter aan bij een werknemer

Kenmerken van een portfolio freelancer
1. De portfolio freelancer heeft meerdere klanten. Hij heeft de bedoeling veel klanten te bedienen zodanig dat er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat 
2. Hij werkt zowel op langere als kortere projecten 
3. Hierdoor is hij constant aan het prospecteren en netwerken. Een eigen website is voor hem wel belangrijk
4. Bij de kortere projecten gaat het hierdoor vaak om lagere factuurbedragen
5. Hij werkt meer van thuis uit dan de 1-klant-freelancer
6. Het wegvallen van 1 klant is geen financieel risico voor zijn bedrijf
7. Zijn contract met de klant komt meer overeen met een bestelbon
8. De gesprekken met zijn klant zijn veel minder te vergelijken met sollicitatiegesprekken.
9. De cv van de portfolio freelancer wordt veel minder (of bijna nooit) gevraagd. Op basis van vragen zal de opdrachtgever de competenties van de freelancer inschatten. 
10. Portfolio freelancers werken meer rechtstreeks voor de eindklant zonder tussenbureau. 
11. De portfolio freelancer is bijna constant op zoek naar nieuwe klanten. Hij verdeelt zijn tijd in factureerbare tijd en prospectietijd
12. Qua mentaliteit leunt hij dichter aan bij een ondernemer