Ben je zelfstandige freelancer? Vergeet dan de aanpassing van je sociale bijdragen niet
Je sociaal verzekeringsfonds kent jouw salaris voor 2017 nog niet. Je betaalde sociale bijdragen voor dit jaar zijn daarom gebaseerd op een geschat inkomen rekening houdend met je inkomsten van 2014.

Bel daarom nog voor het einde van dit jaar naar je Acerta, Xerius, Multipen of Zenito voor een update adviseert Wim Hellemans van SBB Accountants Adviseurs.

Bel nu al je daadwerkelijk inkomen door
Het inkomen dat je als zelfstandige uit de zaak haalt, geef je pas volgend jaar in juni of oktober aan de fiscus door. De fiscus licht daarna pas het sociaal verzekeringsfonds in zodat zij jou een betaalverzoek kunnen sturen voor de definitieve sociale bijdragen op je inkomsten van 2017.

In principe betaal je dan in 2018 of in 2019 de afrekening van de bijdragen voor 2017 (of je krijgt terug). Deze betaalde bijdragen kun je dan pas in je fiscale aangifte van 2018 aftrekken.

Een voorbeeld
Jouw voorlopige bijdragen van 2017, berekend op uw inkomen van 2014, bedragen 800 euro per kwartaal. Deze bijdrage stemt overeen met een inkomen van ongeveer 15.000 euro.Je checkt in december je rekening en merkt dat je 30.000 euro inkomen uit je zaak hebt opgenomen. Met andere woorden, je hebt veel te weinig sociale bijdragen betaald.

Wie niets doet, zal maw 800 euro per kwartaal (of 3.200 euro per jaar) te weinig betaald hebben. De rekening hiervoor komt tegen eind 2018. Wie slim is, betaalt deze 3.200 euro nog in 2017.

Minder belastingen betalen
De sociale bijdragen zijn sowieso verplicht om betaald te worden. Door je bijdragen nog voor 31 december 2017 te betalen, zal je in 2018 zelf minder personenbelasting moeten betalen omdat de sociale bijdragen volledig aftrekbaar zijn. Het uitstellen van de betalingen heeft weinig zin. Als je de bijdrage niet in 2017 betaalt, dan ga je volgend jaar meer belastingen (tot 1.600 euro als je in de belastingschijf van 50% valt) moeten betalen en je moet ook nog eens de te weinig betaalde sociale bijdragen betalen.

Hoe ga je te werk?
Omdat je wellicht zelf het geld uit je zaak hebt genomen, kun je makkelijk op je eigen private-rekening nakijken hoeveel salaris je opgenomen hebt. Bel naar je sociaal verzekeringsfonds en vraag naar het geschat inkomen waarop zij jouw sociale bijdragen hebben berekend.

* Is jouw werkelijk salaris hoger dan het geschat salaris, dan heb je er alle voordeel bij om bij te betalen.
* Is jouw werkelijk salaris lager dan het geschat salaris, dan krijg je zelfs een deel van de te veel betaalde bijdragen terug.

Je sociaal verzekeringsfonds kan nav je telefoon direct een aanpassing doorvoeren en jou een nieuw betaalverzoek toesturen.

Het te betalen saldo moet voor 22 december op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds toegekomen zijn. Je vermeldt best bij de commentaar je nationaal nummer en BIJSTORTING inkomen 2017.