Bedrijven willen niet lang op een freelancer wachten
Als een bedrijf een freelancer zoekt, dan is dit doorgaans voor zo snel mogelijk. En dit in tegenstelling tot het rekruteren van een werknemer. Dat blijkt uit een analyse van de jobs op Freelancenetwork.be

Werknemer: 3 tot 9 maanden wachten
Als bedrijven een bediende of arbeider zoeken, zijn ze bereid 3 tot 9 maanden te wachten. 
Vooreerst duurt het vaak al enkele maanden voor men een geschikte kandidaat gevonden heeft en daarna moet die nieuwe werkgever nog de opzeggingsperiode bij zijn huidige werkgever presteren. 

Freelancer: kan het al vanaf morgen?
Van een freelancer verwacht men meestal dat hij zo snel mogelijk kan starten. Liefst de volgende dag al. Men rekent enerzijds op de flexibiliteit van de freelancer en anderzijds op een hogere beschikbaarheid. Voor een aantal jobs is snelheid enorm belangrijk. Tegelijk leven heel wat freelancers van kort lopende projecten. Denk bijvoorbeeld aan webdesigners, copywriters, vertalers of grafisch vormgevers. Deze freelancers kunnen soms voor 2 of 3 klanten per dag werken. 

Vaak hebben bedrijven een behoefte aan extra ondersteuning voor een 2 tal dagen per week. Dat is minder dan een parttime. Er zijn heel wat freelancers die net een extra opdracht voor 2 dagen per week zoeken om fulltime te kunnen factureren. Dat verklaart ook het succes van freelance jobsites. Freelance jobsites maken het immers voor freelancers mogelijk om snel met opdrachtgevers in contact te komen, bedrijven van wie ze totaal niet wisten dat zij een kortlopende opdracht hebben.

Welke freelancers zijn vandaag vrij?
Het is daarom voor freelance websites als FreelanceNetwork.be belangrijk om een zo groot mogelijke database van freelancers te kunnen blijven opbouwen en een goed zicht te houden op wie direct beschikbaar is. Wij meten dit door in te gaten te houden hoe vaak freelancers bij ons op de website komen, legt Nick Denoo van FreelanceNetwork.be uit. 

Soms zien we dat een freelancer 3 maanden niet inlogt en dan opeens elke dag de site bezoekt. De kans is dan groot dat een van zijn projecten dan net is afgelopen.