Analyse woon-werk verkeer - Mobiliteitsbudget - Interfacen vanuit Excel
Bij deze opnieuw een zeer praktisch en concreet voorbeeld van een geografische toepassing dat trouwens is uitgewerkt voor een Belgische dienstenleverancier en eigenlijk  zeer relevant in de recente discussie met betrekking tot het mobiliteitsbudget. Met deze utility enerzijds en een heat map anderzijds kan u een eenvoudig analyse bekomen van woon-werk-verkeer en zo een analyse doen wij in één werk-dag of eventueel nog minder!

Met deze toepassing is het mogelijk om afstanden en/of reistijden tussen twee locaties op te vragen en dit per type vervoer (wagen, fiets, openbaar vervoer). Voor een optimale gebruiksvriendelijkheid is er gekozen om de oplossing te integreren in een excel bestand. Men kan deze functionaliteit dus omschrijven als 'berekenen van afstanden in excel'.

Het boven vermeld schema voorziet trouwens ook andere mogelijkheden tot interfacing. Van-adres en naar-adres kunnen natuurlijk perfect in een web-applicatie of eventueel Google spreadsheet  worden vast gelegd. Bedoeling is sowieso om een request te sturen met adressen of eventueel de coördinaten (longitute, latitude). Wij hebben gekozen om te interfacen tussen Excel en Google maar men kan bvb beslissen om een koppeling op te zetten tussen Google Spreadsheet en MapQuest.

Als antwoord bekomt U dus de afstand en de reistijd en dit afhankelijk van het type vervoer (wagen, fiets, openbaar vervoer). Momenteel zijn mogelijke verkeersfiles nog niet meegenomen in de berekening van de reistijd maar wij achten de kans groot dat we deze functionaliteit op termijn kunnen ondersteunen. Met betrekking tot openbaar vervoer blijkt die informatie trouwens wel betrouwbaar voor korte afstanden (bvb Edegem  - Antwerpen) maar niet voor lange afstanden omdat Google blijkbaar de trein niet meeneemt als mogelijk openbaar vervoer maar ook dat wordt opgevolgd.

U kan deze gegevens dus bewaren in uw spreadsheet maar kan ook beslissen om, indien reisafstanden de bron zouden zijn voor facturatiegegevens, die daarna te koppelen aan uw ERP systeem of integratie te bewerkstelligen naar uw BI toepassing.  Bovendien kan uw analyse heel gemakkelijk worden verrijkt door bijvoorbeeld enerzijds een heat map toe te voegen op basis van woon-locatie van uw werknemers maar anderzijds ook door afstanden naar de dichtst bijzijnde P&R locatie te vermelden.