60% van de freelancers doet thuiswerk
Thuiswerk is iets voor zelfstandigen en freelancers. Dat blijkt uit de cijfers van statistisch België. Niet onverwacht zijn het vooral zelfstandigen die geregeld thuis werken. 30% van hen werkt bijna dagelijks thuis en 9% van de zelfstandigen doet meer dan de helft van de dagen aan thuiswerk. 

Als ook diegenen worden meegeteld die minder dan de helft van de werkdagen thuis werken, dan gaat het zelfs om een aandeel van 60% thuiswerkende zelfstandigen. In België werkt één werknemer op vijf gedeeltelijk of volledig thuis. Tien jaar geleden was dit slechts 13%.

Ook voor loontrekkenden geldt meer en meer dat ze op hun thuisplek aan de slag zijn. Dit hangt wel sterk af van de aard van de uitgeoefende baan. Zo werkt 29% van de managers en bedrijfsleiders af en toe thuis en verricht 12% minstens de helft van de werkdagen thuiswerk. In de categorie van de intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen, waartoe ook leerkrachten behoren, werkt 23% af en toe thuis. 

Voor 16% van de beoefenaars van die beroepen geldt zelfs dat ze op minstens de helft van de werkdagen gedeeltelijk thuis werken. Naast deze twee beroepscategorieën oefent slechts 6% van de loontrekkenden bij gelegenheid of meer geregeld beroepsactiviteiten thuis uit.