40 procent van de freelancers komt niet rond
4 op 10 freelancers verdient te weinig om van te leven en 6 op de 10 freelancers kan redelijk tot goed rondkomen. Dat is de conclusie van de Freelancers Monitor, een onderzoek bij 945 Nederlandse freelancers.
 
Hoewel het gemiddeld belastbaar inkomen van freelancers in 2016 gestegen is tgo een jaar voordien, toch blijven er grote verschillen bestaan in de inkomsten van freelancers. Het tekort aan inkomen ligt niet zozeer in een te laag uurtarief maar eerder in een te laag aantal factureerbare uren. Er zijn grote verschillen in tarieven tussen de functies, het ervaringsniveau maar ook de motivatie om freelancer te worden.

Motivatie freelancer belangrijke parameter inkomen

In het onderzoek maakt men een onderzoek naar de motivatie waarom iemand freelancer geworden is. Zo zien we dat ondernemende freelancers het veel makkelijker hebben dan gedwongen freelancers. Ruim een vijfde van de freelancers zegt dat zij gedwongen zijn te freelancen vanwege ontslag of geen vaste job meer vinden.
 
Een even groot deel zegt dat zij liever ook in loondienst werken. Een derde noemt het ondernemerschap als belangrijkste motief om freelancer te zijn. Volgens onderzoekster Rosa Garci­a Lopez ligt het aandeel van de gedwongen freelancers veel te hoog. Kies je uit overtuiging om te freelancen en benader je dit als ondernemer dan doe je het over de hele linie beter: je bent beter in onderhandelen, je orderportefeuille is groter en je tarief is hoger in vergelijking met de andere freelancers.
 
Opmerkelijk is volgens haar ook dat de groep freelancers die eigenlijk helemaal in loondienst willen werken, groeiende is. Het verhaal van eens freelancer altijd freelancer lijkt niet meer altijd op te gaan.

Het inkomen van de Nederlandse freelancer

Volgens het onderzoekt werken freelancers gemiddeld 37 uur per week, waarvan 22 betaalde uren, en hun gemiddelde belastbare inkomen was in 2015 23.500 euro (+2,1% ten opzichte van 2014). Het gemiddelde uurtarief lag in 2016 op 58 euro, in 2014 en 2015 lag dit gemiddeld op 59 euro per uur. Freelancers die uit ondernemerschap freelancer zijn, doen het beter dan degenen die zich gedwongen freelancer voelen; het uurtarief van de ondernemende freelancer is gemiddeld 68 euro. 

Ook de verschillen tussen leeftijdsgroepen is beduidend. De groep freelancers tot 35 jaar moest in 2016 fors inleveren en ontving een uurtarief van 36 euro (44 euro in 2015, -18%). De groep van middelbare leeftijd kreeg rond de 62 euro per uur en 55-plussers ontvingen 66 euro per uur.

Freelancers factureren te weinig uren

De resultaten lijken negatief maar zijn ze dat ook. Volgens Freelancenetwork.be komt het voor freelancers er vooral op neer om meer betaalde uren te kunnen werken. Het is vaak bijzonder moeilijk als men maar de helft van de uren kan factureren om dan een riant salaris te verdienen.

Het vinden van meer klanten of het verkopen van extra uren is daarom essentieel.

Bekijk freelancer als ondernemer

Tegelijk treedt Freelancenetwork.be de conclusie van Lopez bij dat freelancers zich beter veel meer in de markt zetten als ondernemer. Een freelancer hoort zich meer verwant te voelen met een traditionele ondernemer dan met een werknemer of interimaris.