Werken met een freelancer


Heb je nog nooit via internet naar een freelancer gezocht? Kijk eens even in de gratis database met meer dan 10.000 freelancers van Freelancenetwork. Wedden dat jij de pagina zal bookmarken en er regelmatig gebruik van zal maken?

Werken met freelancers is even aanstekelijk als lachen met een leuke mop. Eens je met een freelancer gewerkt hebt, wordt de stap echt heel klein om ook voor andere projecten een freelancer in te schakelen. Dat blijkt uit onderzoek van Freelancenetwork.be onder de jobs die op de site geplaatst werden.

Werken met een freelancer is net zoals naar de tandarts gaan.


Bedrijven die met een freelancer werken en daar geen ervaring mee hebben, twijfelen wel eens en vragen zich af ze dit nu wel echt zouden doen.

Het is zoals naar de tandarts gaan. Eerst sturen ouders hun kinderen naar een tandarts. Als die tevreden zijn, dan gaat mama naar de tandarts en als zij de tandarts OK vindt, dan pas gaat de papa.

Zo is het ook met het plaatsen van een opdracht voor een freelancer op een website. Bedrijven plaatsen de eerste keer een kleine opdracht om het eens te proberen. Als ze van de freelancer tevreden zijn, dan komen er voor hem nieuwe freelance opdrachten. En daarna gaat men doorgaans het werken met een freelancer als alternatief in het achterhoofd houden en komen er na verloop van tijd nog opdrachten.

Het is daarom volgens Michel Piedfort van Freelancenetwork enorm belangrijk dat bedrijven zowel met de website zelf als met de freelancer een aangename ervaring hebben. Het een kan niet zonder het ander.

Persoonlijke relatie met de freelancer enorm belangrijk.


Wie met een freelancer al gewerkt heeft, zal erkennen dat je eigenlijk het beste werk van die freelancer gedaan krijgt als je een persoonlijk klik met hem hebt.

“Ik vind het enorm belangrijk dat ik als opdrachtgever het gevoel krijgt dat die freelancer mij echt heel graag wil helpen en dat ook goed zal doen”, getuigt Michel Piedfort van Freelancenetwork. “En doorgaans krijg je dat door met die freelancer te praten.

Er zijn tal van buitenlandse websites waar je als bedrijf ook freelancers kunt vinden maar ik vind dat niet evident werken. Zeker als de freelancer al een andere taal spreekt. Ik vind het bovendien bijzonder praktisch dat een freelancer zelf aanbiedt als hij met mij rond de tafel wil zetten om het project te bespreken.

Zelf werkt Piedfort al meer dan 10 jaar met freelancers. Er komen regelmatig nieuwe gezichten bij maar met een aantal van de freelancers heeft hij toch al meer dan 8 jaar een zeer goede relatie.

In de afgelopen 3 jaar dat Freelancenetwork online is heb ik met honderden freelancers gesproken en ik ben blij dat ik dit freelance network kan delen met andere bedrijven en zo het freelance werk in het algemeen kan promoten.


Deze site gebruikt cookiesIk snap het