Geen nieuw statuut voor freelancers of toch wel?qsd56qFreelancers moeten beter beschermd worden maar een apart statuut komt er voorlopig niet. Dat zegt federaal minister voor werk Kris Peters op Nextconomy.

Er is een verschuiving van job naar taak, stelt Peeters maar de klassieke werknemersrelatie blijft vandaag nog altijd de norm. Peeters wil daarom de uitdagingen van de freelance economie niet overroepen maar erkend ze wel. Zelfstandige freelancers geven bedrijven vooral meer flexibiliteit maar zij krijgen geen extra bescherming in ruil. Geen job is geen inkomen en geen werkloosheidsvergoeding.

Grijze zones in statuten


Al enkele decennia krijgen bepaalde groepen van werknemers steeds grotere autonomie. Hierdoor is er een grijze zone tussen loontrekkende arbeid en zelfstandige arbeid ontstaan. Door de ontwikkeling van de digitale economie wordt deze grijze zone alsmaar groter.

- Vandaag heb je zelfstandige freelancers die ook heel uitvoerend werk verrichten en eigenlijk werken onder leiding toezicht en gezag.
- Tegelijk heb je heel wat werknemers die heel ondernemend zijn en bijna als zelfstandige werken.

In de huidige definitie van werknemer botst men constant op begrippen als leiding, toezicht en gezag. Waar eindigt toezicht en begint een commerciele relatie zoals die tussen een leverancier en klant bestaat?

Geen apart freelance statuut


Net omwille van die gapende grijze zone wil de minister geen derde statuut (apart freelance statuut) tussen loontrekkende en zelfstandige want het is geen oplossing. In plaats van 1 grijze zone, dreigen er immers twee grijze zones te ontstaan: 1 tussen het zelfstandig statuut en het freelance statuut, en 1 tussen het freelance statuut en het loontrekkend statuut.

Bovendien vreest Peeters dat werknemers verdrongen worden naar het freelance statuut. Dat mag de bedoeling niet zijn. Peeters verwijst wellicht naar tal van misbruiken die in de laatste jaren naar boven gekomen zijn.

1. Zo zijn de vaste redactiemedewerkers van Sanoma stelselmatig vervangen door zelfstandige freelancers. Sanoma snoeide zo niet alleen in personeelskosten (een freelancer heeft immers geen 13de maand, gewaarborgd inkomen of vakantiegeld) maar ook in materiaal (want de freelancer moet sinds kort zelf zijn computer meebrengen om op te kunnen werken).

2. Bij Mediahuis en de Persgroep zijn er bijna geen fotografen meer in vaste dienst en worden de zelfstandige fotografen nog per foto betaald en niet meer per uur. Het tarief voor foto's is de laatste jaren stelselmatig verlaagd.

3. Bij Deliveroo werken de fietskoeriers op zelfstandige basis. Er loopt een discussie of het nu werknemers of zelfstandigen zijn. Bij taxibedrijf Uber oordeelde de rechtbank alvast dat hun taxichauffeurs werknemers zijn en geen zelfstandigen.

4. In Nederland is de hele DBA-wetgeving (de wetgeving ivm het statuut van freelancers) in de soep gedraaid. Belgie wil een gelijkaardig scenario wellicht vermijden.

5. Bij heel veel grote bedrijven werken vandaag zelfstandige IT freelancers jaren aan een stuk fulltime aan eenzelfde project. Hier stelt men grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de zelfstandige.

In plaats van een derde statuut denkt Peeters aan een nieuw statuut: de autonome werknemer. Dit zou dan een verzamelnaam voor de klassieke werknemers en freelancers kunnen zijn op basis van verkregen autonomie. De concrete invulling van dit statuut is echter nog niet voor morgen.

Afwachten wat Europa doet


Binnen de Europese pijler van sociale rechten heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om arbeidsvoorwaarden transparanter en meer voorspelbaar te maken in de hele EU.

De Commissie wil de bestaande verplichtingen om elke werknemer in kennis te stellen van haar of zijn arbeidsvoorwaarden aanvullen en moderniseren.

Daarnaast worden nieuwe minimumnormen voorgesteld om te garanderen dat alle werknemers, ook die met atypische contracten, duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgen.

Eindelijk duidelijkheid over het freelance statuut


Freelancenetwork.be is blij met het standpunt van de minister. Er komt na jaren eindelijk duidelijkheid over hoe de overheid met freelancers wil omgaan, zegt Nick Denoo van Freelancenetwork.be

Het probleem van de freelancers stelt zich niet in Belgie alleen. Het is daarom positief dat Belgie even de kat uit de boom kijkt en afwacht wat Europa gaat doen. Een enorme stap vooruit is dat de minister voorstander is om freelancers beter te beschermen en denkt aan minimum normen. Dit is toch een ommezwaai in vergelijking met het huidige beleid waar men uit gaat van geen normen en geen bescherming. Is dit dan toch een eerste stap naar het werknemersstatuut?


   
     

checklistfreelance

Checklist starten als freelancer

1. Welk statuut past mij het beste en wat zijn de gevolgen van mijn keuze + administratieve formaliteiten - Welke statuten zijn er en wanneer voor welk statuut kiezen - Werken als zelfstandige in hoofdberoep
freelancevoorennadelen

Werken als freelancer: voordelen en nadelen

Wie als freelancer wil starten, begint vaak met het opstellen van een lijstje van voordelen en nadelen. Nick Denoo van FreelanceNetwork.be maakt het je makkelijk en somt er alvast enkele op. Enkele voordelen
portfoliofreelancer.jfif

Ben jij een portfolio freelancer of 1-klant freelancer

Is er een verschil tussen freelancers onderling? Ja, zo blijkt. Een van de verschillen is hoe de freelancers naar hun klanten kijken. Een portfolio freelancer bekijkt zijn business anders dan een 1-klant freela
freelancersencontracten

De lengte van freelance contracten. 1 pagina of 10?

Wat zet je in je freelance contract en wat niet? Als je advocaten laat doen, dan krijg je een goed dicht getimmerd contract van 10 pagina's. Een goede advocaat zal door de vragen die hij stelt jou ook op ideeen
aftrebarekostensbbsessie

Welke kosten kan je dit jaar als freelancer nog aftrekken? SBB Accountants en Adviseurs helpt je op weg

Freelancen is niet alleen omzet maken. Het is ook goed kijken naar je kosten en fiscale optimalisaties doorvoeren. Nu het einde van 2018 in zicht komt, tekenen zich de omzetverwachtingen en totale kosten voor d
legalnews

Webinar - 5 valstrikken als je met freelancers werkt

Schijnzelfstandigheid, verbod op terbeschikkingstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, de bescherming van bedrijfsgeheimen en het concurrentiebeding. Dat zijn de onderwerpen van het zeer boeiende webinar d
eenderde5

Hoeveel tijd prospecteer je best als freelancer?

Freelancers prospecteren best een derde van hun tijd. Dat zegt Jasan Nazar in zijn video waarin hij tips geeft aan freelancers. Prospecteren ziet hij dan als het praten met nieuwe klanten. Op lange termijn o
flux5

Waarom stoppen zoveel freelancers na 2 jaar

Te weinig nadruk op de verkoop van diensten en onvoldoende rekening houden met geldzaken. Dat zijn volgens Flux de belangrijkste 2 redenen waarom zoveel freelancers na 2 jaar stoppen. Heel wat freelancers ra

 
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
Deze site gebruikt cookiesIk snap het